Livsmedelsupphandlingsmöte hos SKL och Miljöstyrningsrådet

 

Sten Bergheden (M) har under våren besökt flera kommuner runt om i Skaraborg för att diskutera upphandling av livsmedel. Problemen kring att ställa kvalitetskrav och att dela upp upphandlingen i mindre delar har då diskuterats, och att kommunerna ofta arbetar med samma problemställningar men att koordinering av detta saknas. Riksdagsmannen har därför besökt Monica Sihlén projektledare livsmedel Miljöstyrningsrådet och Mathias Sylwan, jurist SKL för få en bättre bild över vad som kan förbättras.

– Skaraborgs kommuner vill gärna handla närproducerat livsmedel och det är viktigt att man tittar utanför den egna kommunen och tar hjälp av t ex SKL, vilket också minskar onödigt dubbelarbete. Samordningen mellan landets kommuner behöver bli bättre. Kommunerna bör använda sig av den kunskap och kompetens som SKL och Miljöstyrningsrådet har i denna fråga, berättar Sten Bergheden (M)

– Under mötet med SKL och Miljöstyrningsrådet framkom det att kommuner runt om i landet verkar skrämmas av de domstolsöverklaganden som gett flera kommuner bakläxa när de angett kvalitetskrav vid livsmedelsupphandling. Jurister vid SKL menar att svenska domstolar i dessa fall kan ha tolkat EU-lagstiftningen inkorrekt och efterlyser att Sverige ber om ett klargörande från EU-domstolen. I andra europeiska länder kan man sätta kvalitetskrav och köpa in närproducerat, det ska vi i Sverige också kunna göra – för Sverige har ju samma EU-direktiv som övriga Europa, menar Sten Bergheden (M).

– Det är ett steg på vägen att man från SKL och Miljöstyrningsverkets sida menar att Sveriges kommuner de senaste åren blivit mer medvetna om att de kan ställa olika kvalitetskrav. Men det finns mycket kvar att göra. Jag kommer att fortsätta att jobba för vår svenska matproduktion och att mer svensk producerad mat kan köpas in genom kommunernas livsmedelsupphandlingar, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar