Alliansen ställer sig emot ensidig kilometerskatt

 (Foto: sxc.hu)

Inför valet uttalade Sverigedemokraterna sitt motstånd emot en kilometerskatt med motiveringen ”ett dåligt styrinstrument för miljöns skull och då det sannolikt kommer att belasta konsumenterna till ungefär samma grad skatten påverkar åkerinäringen.” De argumenten håller fortfarande. Vad som däremot inte håller är SD:s vallöften. Populism eller kappvänderi?

Nu vill SD, tvärtemot vad man tyckte för lite mer än ett halvår sen, göra som de rödgröna och införa just kilometerskatt. De tycks inte veta vad de sagt och lovat väljarna före valet utan idag gäller något helt annat. Att säga en sak innan valet, en annan i trafikutskottet och yrka för en tredje ståndpunkt i EU-nämnden är inte trovärdigt.

Högre transportkostnader leder till höjda priser på mat, varor och tjänster – hushållen och svenska företag får stå för notan. Företagen, särskilt på landsbygden, är beroende av vägtransporter för att kunna sälja sina produkter. Ensidig kilometerskatt i Sverige gör att transportkostnaderna ökar på våra varor och det fördyrar svenska produkter. Högre transportkostnader i Sverige gör att företagen placerar sin tillverkning i andra länder, med förlust av svenska arbetstillfällen som följd.

Från de rödgröna vill det framhållas att detta är en miljösatsning för att minska utsläppen. Men det är inte utsläppen man väljer att beskatta utan sträckan, detta gör att en lastbil som tankar biodiesel får betala samma kilometerskatt som en som kör på vanlig diesel. Detta samtidigt som en majoritet av godset som transporteras på lastbil är korta transporter. Av allt transporterat gods på svenska lastbilar i Sverige så körs 91 procent på sträckor under 30 mil. Vilket gör att någon överflyttning till järnväg inte är lönsamt.

Att de rödgröna sedan tidigare har velat straffbeskatta företag och landsbygdsbor är ingen nyhet. Men nu gör alltså SD gemensam sak med de rödgröna och sviker sitt vallöfte och vill uppenbarligen jaga de svenska företagen ut ur landet. Alliansen ställer sig emot en kilometerskatt som införs ensidigt i Sverige då den missgynnar svenska företag och äventyrar svenska arbetstillfällen. Svenska företag behöver bättre villkor, inte sämre, i en redan tuff internationell konkurrens.

Alliansregeringen är tydlig med sitt budskap, vi värnar Sveriges jobb och företag och kommer inte att införa några ensidiga kilometerskatter eller förändringar som försämrar svensk konkurrenskraft och riskerar jobb. 

Jan-Evert Rådhström (M)
Vice ordförande i riksdagens trafikutskott 

Sten Bergheden (M)
Ansvarig för åkerifrågor i trafikutskottet 

Malin Löfsjögård (M)
Ansvarig för EU-frågor i trafikutskottet

Lämna ett svar