Griskris-möte i riksdagen

Sveriges grisproduktion är hotad och idag besökte grisbönder från hela landet, däribland Anders Karlsson och Håkan Landemark från Skaraborg, riksdagsledamöter från Alliansen för att påtala problemen.

På mötet redogjorde landsbygdsministerns tjänsteman att de har satt igång ett par processer för att öka lönsamheten för svenska lantbrukare, däribland grisbönderna. Man tittar på möjligheten att införa en djurvälfärdsersättning inom landsbygdsprogrammet som kan ersätta bonden i sin djuromsorg, något som Finland använder sig av. Arbetet med regelförenklingar fortskrider med målet att halvera regelbördan för svenska lantbrukare, en översyn av djurskyddslagstiftningen görs och genom satsningen på Matlandet Sverige pågår ett långsiktigt arbete för att få upp priserna på mat och premiera kvalitet.

– Det är viktigt att vi prövar nya möjligheter och gör allt vi kan för att den svenska grisnäringen ska överleva och utvecklas. Jag jobbar för det svenska lantbruket och tänker fortsätta att slåss för rättvisa villkor och för en ökad produktion av svensk mat. Kunskapen kring upphandlingen av livsmedel i kommunerna runt om i landet måste blir bättre och inriktas på att ställa krav på livsmedel och dela upp sina upphandlingar i mindre delar – så att mer svenskt griskött serveras på skolor och äldreboenden, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden (M)

– En fortsatt avveckling av den svenska grisproduktionen kommer innebära att vi inte får någon svensk julskinka mer, samt att arbeten på landsbygden, slakterier, veterinärer m.m. kommer att försvinna från Sverige. Något måste göras åt situationen och det är bråttom, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar