Besök på lanthandeln i Lundsbrunn

Samtal om lanthandelns framtid på Brunnshandeln i Lundsbrunn tillsammans med riksdagskollegan Johan Hultberg (M), miljö- och jordbruksutskottet

Lanthandeln och servicen runt den är avgörande för en levande landsbygd och för att många människor ska kunna bo kvar på landsbygden. Det var intressant att samtala om hur Ulrika och Stefan på Brunnshandeln ser på framtiden för sin lanthandel, säger Sten Bergheden (M)

Även om alliansregeringen för en kort tid beslutade om ytterligare 20 miljoner per år i stöd till kommersiell service på landsbygden, så oroas många med oss om vad de krav på sluten kontanthantering som de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna drivit igenom kommer att innebära för mindre butiker på landet. Alltfler köp görs med kort, vi vill uppmuntra bankerna att hålla nere avgifterna för kortbetalning – då kan vi också minska kontanthanteringe, säger Johan Hultberg (M).

Också samordningen av landsbygdsstöd måste bli bättre så att det underlättar för de som driver företag på landsbygden. Och landsbygdsstödet bör finnas för både nyetableringar och för befintliga företag, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar