Besök hos samlad lantbrukargrupp

Sten Bergheden (M) och Johan Hultberg (M), miljö- och jordbruksutskottet, träffade sex lantbrukare med olika inriktningar från Skaraborgs norra länsdel

Vadsbo-bönderna var djupt oroade inför framtiden. Inte minst uttrycktes en stor oro för att hela grisnäringen i Sverige kan komma att läggas ner, då importen ökar och lönsamheten saknas i den svenska grisnäringen.

Med på mötet var ko-, gris-, kyckling-, ägg- och spannmålsbönder. Regler som försvårar den praktiska driften på gårdarna och det svenska lantbrukets miljöarbete i jämförelse med andra länder togs också upp under mötet.

Lantbruket skapar arbetstillfällen i Skaraborg och i övriga Sverige – med bättre förutsättningar kan livsmedelsproduktionen växa och utvecklas. Alliansregeringen prioriterar minskat regelkrångel inom lantbruket, har avskaffat gödselskatten och satsar på Matlandet Sverige. Men villkoren för svenskt lantbruk måste hela tiden ses över och förbättras för att klara den utländska konkurrensen.

Lämna ett svar