Mer svensk mat ger jobb i Skaraborg

 (Foto: sxc.hu)

Som enskilda konsumenter kan vi göra aktiva val och köpa svenskproducerade grönsaker, kött och mejeriprodukter. Undersökningar visar t ex att 7 av 10 svenskar föredrar att köpa svenskt kött med argumenten kvalitet, djuromsorg och för att stödja svenska arbetstillfällen. Dessutom är merparten av svenskarna villiga att betala mer för närproducerat kött med hög kvalité. Det är självklart glädjande och det gynnar svenskt lantbruk.

Men på sjukhus, skolor och äldreboenden runt om i kommunerna och på många restauranger är det långt ifrån självklart att det serveras svenskt livsmedel på tallrikarna. Miljöstyrningsrådet uppmanar upphandlare i kommuner och landsting att ställa krav på livsmedlens kvalitet, miljö och djurskydd. Dessvärre är kunskapen om detta alltför låg, vilket varken gynnar kvalitén på offentlig mat eller svensk livsmedelsproduktion.

Kommuner bör ställa mer detaljerade krav på livsmedelsleverantörerna. Detta kräver också uppföljning av att matleveranserna verkligen följer inköpskraven vilken bör samordnas mellan kommuner för att kunna klaras av praktiskt och ekonomiskt. Även bland politiker är kunskapen om hur kommunens matkvalité ytterligare kan påverkas ofta låg, det kan förbättras genom att kommunen har en aktuell inköpspolicy där man tydligt talar om vad man vill köpa in.

I nuläget sker offentlig upphandling av livsmedel ofta slentrianmässigt och i stora volymer. Genom att ställa mer specifika kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav öppnar man upp för lokala producenter att delta i upphandlingsprocessen. När livsmedel efterfrågas i stora volymer har små och medelsstora leverantörer svårt att lägga anbud. Därför bör upphandlingen delas upp i mindre delar, t ex en för ägg, en annan för potatis, en tredje för kött osv. Annars ökar risken för att endast ett par stora matleverantörer dominerar marknaden i Sverige vilket också i sig långsiktigt minskar konkurrensen. Med mer närproducerade livsmedel i offentliga måltider minskar också både kostnader och utsläpp från transporter och skapar jobb i Skaraborg.

Fler små och medelstora lokala livsmedelsföretag måste ges chansen att delta i upphandling av livsmedel. Kommunerna bör samarbeta om uppföljningen av matinköpen och kommunerna även ha aktuella inköpspolicyer. Det krävs ökad kunskap hos både inköpare och politiker för att höja matkvalitén. En förbättrad livsmedelsupphandling kan öka andelen svensk mat till våra äldre och elever i kommunerna. Dessutom ger det fler jobb i Skaraborg.

Monica Didriksson
Ordförande LRF Skaraborg
  
Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, lantbrukare

Lämna ett svar