Möten om livsmedelsupphandling i Skaraborgs kommuner

Med kommunernas upphandlingsansvariga i Falköping och Tidaholm blev det diskussion om hur kommunerna arbetar med upphandlingar, hur de kan bidra till att köpa mer lokala produkter, vilka frågor de prioriterar i sina upphandlingar och hur man ser på transporterna m.m.
– Det var intressant att samtala med skaraborgska kommuner och om hur de arbetar med upphandling av mat. Svensk matproduktion och de kvalitetskrav som ingår i den måste bli en naturlig del av offentlig upphandling av mat. Vi bör se över lagstiftningen så att det blir enklare att köpa svensk mat och stimulera mindre företag att delta i upphandlingsprocessen, säger Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar