En levande landsbygd för allas bästa

 (Foto: sxc.hu)

Vi jobbar hårt för att hela Sverige ska leva på alla nivåer, både på landsbygd och i stad. Jordbrukssektorn är en viktig bransch och är motorn i utvecklingen på landsbygden. Vi värdesätter en god och hög kvalité på vår svenska mat. Vi vill att lönsamheten ska öka och att konkurrenskraften ska stärkas för våra svenska bönder. Det är viktigt att vi får fler unga engagerade entreprenörer som är villiga att driva det svenska jordbruket vidare. Bra svensk mat är en viktig framtidsfråga för branschen, men också för jobben i Skaraborg och Sverige.

Det höga svenska djurskyddet kostar mer för konsumenterna i butik, än utländskt kött som inte har samma höga krav på god djurhållning. Detta är ett pris som många konsumenter är villiga att betala och ger det svenska köttet en unik särställning. Problemet för svensk kött och fläskproduktion är det utländska kött som varje dag serveras på restauranger, i halvfabrikat och i det offentliga köket. Detta ställer höga krav på kommuner och landsting i deras upphandlingar, som måste våga vara skarpare i sina upphandlingar. Bra mat kostar.

Regeringen har genom sin satsning på Matlandet Sverige satt det svenska jordbruket i fokus. Här finns satsningar på både det lokalproducerade och en ökad svensk matexport på världsmarknaden. Satsningen kommer leda till fler arbeten inom både jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin. En bonus är även den ökade landsbygds- och matturismen i Skaraborg som ger landsbygden nya utvecklingsmöjligheter. Dagens jordbrukare är inte bara traditionella jordbrukare de är idag företagare, ekonomer, säljare, arbetsgivare och administratörer. Därför är också alla reformer som gör det möjligt att driva och utveckla företag, viktiga reformer för jordbruket.

Alliansen kommer alltid att stå emot oppositionens förslag på kilometerskatt, konstgödselskatt och bensinskatt som hotar våra näringar på landsbygden. Vi underlättar istället för svenska jordbrukare genom att ta bort onödigt regelkrångel och gör det mer lönsamt att driva företag – vilket gynnar en levande landsbygd. Redovisningstekniska regler har redan tagits bort och detta gynnar inte minst våra lantbrukare. Alliansen och moderaterna har tagit många bra beslut för att stärka den svenska jordbrukssektorn, men mycket återstår ännu och vi kommer att fortsätta arbeta för ett levande Sverige.

Åsa Coenraads (M) riksdagsledamot Miljö- och Jordbruksutskottet
Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg, Näringsutskottet

Lämna ett svar