S glömmer E20 och föreslår extra skatter på vägtrafiken

 

Svar till Monica Green (S) i Mariestads-Tidningen 11/5

Den socialdemokratiska ledningen i regionen har haft över 60 miljarder att fördela på infrastruktur i Västra Götalandsregionen. Dessa placerades i Göteborgsområdet istället för på E20 i Skaraborg. Regering och riksdag följer den prioritering som alla län i Sverige har föreslagit. Bevisligen ville inte (S) i regionen att E20 genom Skaraborg skulle prioriteras.

Dessutom har socialdemokraterna tillsammans med (V) och (MP) sagt att det räcker med 2+1-väg på E20. Efter det har (S) tydligen ångrat sig och vill ha 2+2-väg medan (MP) håller fast vid 2+1-väg. Och något beslut har inte ändrats från regionens vänstersida. Det är uppenbarligen (MP) som bestämmer medan Greens kamrater viker ner sig för att hänga kvar vid makten. Däremot är Alliansen i Västra Götaland helt enig om att vi ska ha 2+2 väg.

Inte heller i (S) budgetalternativ i riksdagen finns ett enda öre mer till vägarna. E20 nämns inte överhuvudtaget. (S) föreslår istället extra skatter på vägtrafiken. Istället för att bygga ut Västra stambanan, som är ett bättre alternativ både kostnadsmässigt och miljömässigt och som stärker Skaraborg och Västsveriges infrastruktur, så föreslår (S) utbyggnad av höghastighetståg utanför Skaraborg via Jönköping. Inte helt oväntat är (S)-förslaget helt ofinansierat.

Dessvärre är det inte ovanligt när (S) och Monica Green ”bygger” vägar och järnvägar att de just struntar i finansieringen, och ofta säger (S) en sak utåt och beslutar sen något helt annat. Gör din hemläxa, Monica Green! Börja med att riva upp beslutet ni tog i regionen tillsammans med (MP) och (V) om att begränsa E20 till en 2+1-väg! 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar