Svik inte Skaraborgs unga, S!


Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och sjösatt en omfattande förändring av utbildningssystemet för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad. Med hjälp av stabila statsfinanser och genom att det blivit mer lönsamt att arbeta och driva företag återhämtar sig den svenska ekonomin starkt. Det har också gett resultat: andelen unga som är öppet arbetslösa eller sökande i program har det senaste året minskat med nästan 20 % i Skaraborg.

Trots detta hör vi oppositionen, med socialdemokraterna i spetsen, beklaga sig över alliansens politik. Men vad vill de själva? S vill fördubbla kostnaden att ha ungdomar anställda genom att avskaffa alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna. Och den nye S-partiledaren Håkan Juholt har dömt ut en sänkning av restaurang- och cateringmomsen, trots att det var ett vallöfte från S. Kan det ha något att göra med att socialdemokraterna menar att jobb i restaurangbranschen hör till kategorin de kallar ”skitjobb” och anser sämre än att gå på bidrag? Socialdemokraternas förslag skulle vara ett svek mot unga skaraborgare.

I dagsläget sysselsätter hotell- och restaurangbranschen över en tredjedel av alla unga anställda under 25 år. I vårpropositionen föreslår regeringen därför en sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster. Det skulle ha stor betydelse för sysselsättningen för unga och beräknas bidra till 6000 nya arbetstillfällen i landet. Det behövs fler nya vägar för unga skaraborgare att ta sig in på arbetsmarknaden, inte det motsatta. Vi i alliansen tror på ungdomarna och vill med sänkningen av restaurangmomsen och lägre arbetsgivaravgifter ytterligare underlätta för ungdomar att få jobb.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar