Besök hos grisproducenter


Tillsammans med LRF besökte alliansens riksdagsledamöter i Skaraborg grisuppfödare Peter Karlsson i Mellomgården Götene och grisuppfödare Claes Friberg Malma Götene. Med på mötet var också en representant från grisproducenterna och en veterinär.
Budskapet var tydligt: grisproduktionen visar starkt röda siffror och importen ökar. Flera förslag framfördes för att förbättra situationen så som akutstöd och ökat stöd till biogas, men också en mer långsiktig strategi för svensk livsmedelsproduktion. Under mötet diskuterades även kommunernas upphandling, och det var tydligt att kommunerna måste ta ett större ansvar för att det köps in mer svensk mat och kunskapen om detta behöver bli bättre.

Lämna ett svar