Besök på Bettans Livs i Tun

– Lanthandeln och servicen runt den är avgörande för en levande landsbygd och för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden. Det var intressant att besöka Bettans Livs i Tun och jag fick med mig flera goda synpunkter på hur vi kan underlätta för servicen på landsbygden. Även om alliansregeringen för en kort tid beslutade om ytterligare 20 miljoner per år i stöd till kommersiell service på landsbygden, så oroas många med mig om vad de krav på sluten kontanthantering som de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna drivit igenom kommer att innebära för mindre butiker på landet, säger Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar