Viktigt med både väg och järnväg för Skaraborg

 

Svar till Hans Anderson i MT 2/5
Infrastrukturpolitiken är inget nollsummespel där det ena alternativet utesluter det andra – alliansen är av åsikten att alla transportslag är lika viktiga. Transportslagen ska komplettera varandra och de behövs alla för att samhället ska fungera.

Vad gäller järnvägen vill jag också att Kinnekulle-banan byggs ut och moderniseras. Det är viktigt att det arbetas vidare med svetsning av rälsen och elektrifiering på Kinnekulle-banan, och att alla involverade parter samarbetar.

För Skaraborg är en utbyggnad av Västra Stambanan högsta prioritet, och något som alliansen står bakom. Vänsteroppositionen vill som bekant istället satsa på höghastighetståg utanför Skaraborg, via Jönköping, dessutom är det ett förslag som de saknar finansiering till. Nyligen beslutade regeringen om ytterligare en förstärkning med 800 miljoner av insatserna för järnvägens drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. Det är värt att notera i detta sammanhang att tidigare S-regeringar under 2000-talet prutade ned Banverkets anslagskrav med i snitt 5 % per år, medan Alliansens anslag sedan 2006 i genomsnitt överstigit anslagskraven med 3,6 %.

För Skaraborg är det avgörande med goda kommunikationer – både på väg och järnväg.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar