Arbetspass med trafikpolisen i Stockholm


Trafikutskottets referensgrupp för att studera transportnäringens villkor, där Sten Bergheden är ordförande, var med trafikpolisen i Stockholm på ett kvällspass. Det blev kontroll av kör- och vilotider, däck och lastbilsvikt. Mycket intressant och lärorikt, tyckte Sten och m-kollegan Lotta Finstorp

Lämna ett svar