M-kommittén med E20-gruppen i Skara


En utbyggnad av E20 till minst fyrfältsväg behövs för människor och företag i Skaraborg. E20-gruppen berättade om hur arbetet har gått, att de planerar att vara färdiga under 2011 med hur sträckningen av E20 ska gå igenom Skaraborg och hur man kan finansiera en utbyggnad.

Lämna ett svar