Regionvalet avgör om E20 bli utbyggd eller inte

Antingen har Monica Green (S) inte läst på eller så struntar hon medvetet i att regering och riksdag följer hur regionen vill använda sina länspengar och göra sina infrastrukturprioriteringar. I (S)-styrda Västra Götalands-regionen har socialdemokraterna valt att inte prioritera E20 genom Skaraborg och dessutom tagit bort finansieringen för regionens E20-grupp.

Innan Green kritiserar allianregeringen borde hon nog i första hand ta ett samtal med sina partikamrater i regionen. Som bekant är ju (S), (V) och (MP) inte överens om att bygga ut E20 till fyrfältsväg. Miljöpartiet har t o m uttalat ”inte en enda meter motorväg till”. Dessutom vill både (S) och (MP) höja bensinskatten och införa kilometerskatt för lastbilar för att finansiera höghastighetståg utanför Skaraborg. Det är knappast tecken på att vänstern prioriterar vägtrafiken. Green (S) bör tillsammans med övriga vänsterpartier återkomma i en gemensam insändare och förklara varför man inte vill satsa på E20 och varför vägtrafikanter ska betala högre skatter.

Alliansen i regionen är överens om att E20 ska bli fyrfältsväg. Regeringens nationella plan för infrastruktur åren 2010-2021 är historisk och berör Skaraborg direkt: Förbifart Hova och Trafikplats Jung. Den senare kan genom ett nytt regeringsbeslut om förskottering byggstarta redan till hösten. Dock krävs att regionen också tar sitt ansvar och verkligen prioriterar E20 framåt. Regionvalet den 15 maj är avgörande för Skaraborg: valet står mellan en alliansledning i regionen som vill satsa på vägarna och en vänstermajoritet som inte prioriterar vägarna.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar