S vacklar om E20

 (Foto: sxc.hu)
Beskedet från oss och infrastrukturministern är tydligt: E20 ska inte bli 2+1 väg och från Moderaterna i Västra Götalandsregionen är kravet minst fyrfältsväg.

Bergström (S) försöker trolla bort att Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tvetydiga budskap om E20. Först deklarerar de i regionfullmäktige att E20 ska bli motorvägsstandard, sen tar de bort finansieringen för regionens E20-grupp och vacklar fram och tillbaks på regionstyrelsemötena. (S)-utfästelserna om E20 ekar tomma då de är beroende av Miljöpartiet, ett parti med ledorden ”inte en meter asfalt”.

Det är häpnadsväckande att (S) i såväl riksdagen som regionen lyckats åstadkomma så lite för att bygga ut E20. Och i de fall man beslutat något har det saknats finansiering, S-regeringen lämnade 2006 efter sig en springnota på ca 60 miljarder i ofinansierade infrastrukturprojekt, en vägskuld som alliansregeringen nu avbetalar på. Alliansens nationella plan för infrastruktur åren 2010-2020 är historisk och berör Skaraborg direkt – Förbifart Hova och trafikplats Jung, den senare kan genom ett nytt regeringsbeslut om förskottering byggstarta redan till hösten.

Hur regionen agerar i frågan är avgörande då regionerna numer har ett stort ansvar att sköta prioriteringar för infrastruktur i den egna regionen. (S) kan knappast svära sig fria från ansvar i E20-frågan. Det skulle vara på sin plats att Bergström (S) tillsammans med (MP), innan regionvalet, redogör för väljarna i en gemensam insändare för hur ni ser på en utbyggnad av E20 till fyrfilig motorväg.

En utbyggnad av E 20 genom Skaraborg behövs och regeringen har nu öppnat ögonen för detta. Men det krävs att regionen också tar sitt ansvar och verkligen prioriterar E20. Därför är regionvalet mycket viktigt för Skaraborgs framtid så att regionen kan göra sin röst hörd vid revideringen av vägplanerna 2014.

GUNILLA LEVÉN (M) oppositionsråd V Götalandsregionen
STEN BERGHEDEN (M) riksdagsledamot, trafikutskottet

Lämna ett svar