Sten i radion om trafikutskottets betänkande om sms-förbud

Sedan tidigare har ett vårdslöst beteende i trafiken varit reglerat i trafikbrottslagen. Vi ser nu att det är viktigt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen att ett teknikneutralt perspektiv antas med tydlighet om ökad trafiksäkerhet. Det är därför angeläget att vi nu tittar närmare på den forskning som gjort och genomförts och att lämpliga åtgärder vidtas av regeringen.
Sten kommenterar i Radio Skaraborg: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4439935

Lämna ett svar