Sten på besök hos samhällsförening i Lyrestad som vill starta bymack

Sedan några år tillbaka finns inte längre någon drivmedelstation i Lyrestad. Det har fått samhällsföreningen att fundera på förutsättningarna att starta upp en bymack. Sten Bergheden (M), riksdagsledamot från Mariestad, var inbjuden för att diskutera och informera om hur man kan söka stöd och använda regeringens nya landsbygdspengar till detta.

– Vi i samhällsföreningen anser att det är av största vikt att Lyrestad har en drivmedelstation, dels för tillgängligheten, dels för synergieffekter i offentlig och privat service och dels för attraktionskraften för hela bygden, säger Lars Freij som är ledamot i samhällsföreningen.

– Regeringen har för en tid sedan beslutat om ytterligare 20 miljoner per år för kommersiell service på landsbygden så som bensinmack och lanthandel. Bensinmacken är en förutsättning för en levande landsbygd, det är därför glädjande att det finns lokala entreprenörer som vill satsa på detta i Lyrestad. Just nu förbereds urvalsvillkor och fördelningsmodellen hos myndigheter, det hela beräknas vara klart före sommaren. Sen gäller det att stå på sig och vara med från början när ansökningsprocessen startar hos länsstyrelsen och gärna väva ihop behovet av drivmedelsservice med annan service som lanthandel, sade Sten Bergheden (M)

Lämna ett svar