Givande möte mellan hästtransportörerna och moderata trafikutskottsledamöterna Sten och LottaHästtransportörena Urban Blomqvist, Hasse Larsson och Christer Dahlén från Urbans Hästtransporter träffade Lotta Finstorp (M) och Sten Bergheden (M), båda ledamöter i trafikutskottet för moderaterna, för att diskutera förbättringar för hästtransporterna på våra vägar. Båda sidor var överens om att det var ett givande möte och att viktiga kontakter knutits för framtiden.

Under mötet betonades den stora skillnad det är att köra levande djur och att stor kunskap för att klara detta på ett bra sätt behövs. Speciellt kör- och vilo-tider diskuterades – deltagarna var överens om att de i sak är bra men att det rent praktiskt emellanåt får konstiga konsekvenser då förare kan vara tvungna att stanna med hästar bara några mil ifrån målet. Ett annat problem som kan uppstå är att även om föraren vilar under t ex en hästtävling så uppfylls ändå inte lagstiftningen då det räknas som arbetstid.

En större samordning mellan olika myndigheter, som Jordbruksverket och Polisen, behövs så att tillämpningen av reglerna kan koordineras. Hästtransportörerna efterfrågade fler utbildade poliser som i Danmark, som kan de specifika regler som gäller just transport av levande djur, och att man ser över lagstiftningen så att inte kör- och vilo-tiderna kolliderar med djurskyddslagstiftningen.

Lotta Finstorp (M) är riksdagsledamot från Södermanland, dressyrdomare och tidigare hästföretagare.

 – Vid mötet med hästtransportörerna framkom behov av dispenser för transporter av hästar eftersom kör-och vilotider och djurskyddslagstiftningen inte stämmer överens. Vilken av lagarna ska hästtransportörerna prioritera? Hästnäringen omsätter 46 miljarder kronor årligen och många hästar transporteras dagligen, inte minst till och från travbanorna inom och utom landet. Ytterligare dialog behövs, vi måste underlätta för hästbranschen att fortsätta utvecklas.

Sten Bergheden (M) är riksdagsledamot och lantbrukare från Skaraborg samt ordförande för Trafikutskottets referensgrupp med uppgift att studera villkoren för svensk transportnäring och föreslå förbättringar.

– Det är viktigt att vi har tydliga regler som fungerar även praktiskt när det gäller våra djurtransporter, och att alla som kontrollerar detta har goda grundkunskaper. Det är självklart viktigt med trafiksäkerheten men samtidigt måste vi arbeta med att få bort onödigt regelkrångel för hästföretag och hästtransporter. Det blir en av delarna av arbetet för trafikutskottets referensgrupp om transportnäringen.

Lämna ett svar