Bergheden (M) och Morell i samtal om olaglig transportverksamhet med polisledningen för Västsverige

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot och ordförande för trafikutskottets referensgrupp som utreder transportnäringens villkor, och Thomas Morell, vd för Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg, besökte Västsveriges polisledning med länspolismästare Ingemar Johansson i spetsen. 

– I utskottets arbete med att studera transportnäringen har det framkommit att det finns  problem med olaglig transportverksamhet på de svenska vägarna. Det är då av största vikt att samtala med de ansvariga vid polisen för att höra om deras arbete och syn på saken. Det var ett bra möte. Polisen betonade svårigheterna med bristen på utbildade trafikpoliser och dels att reglerna för cabotage är krångliga och svårtolkade och att kunskapen måste bli bättre, säger Sten Bergheden (M).

– Lagstiftningen måste bli tydligare. Vi måste studera hur gör man i andra länder för att stävja olaglig transportverksamhet, se över skatteregler och se till att de som bryter mot lagarna verkligen blir straffade. Idag läggs många av dessa brott ner. Det var positivt att polisledningen menar att det finns utvecklingspotential vad gäller att stävja olaglig transportverksamhet, också i andra delar av rättskedjan. Nästa steg i arbetet med att förbättra för den svenska transportnäringen blir därför besök och uppföljning hos ansvarig chefsåklagare, avslutar Sten Bergheden (M).

– Mötet var konstruktivt, där fokus låg på problematiken kring den olagliga trafiken. Vikten av att agera mot de som är beställare av transporter som inte följer regelverket betonades. Likaså togs rättskedjans oförmåga att stävja den brottsliga verksamheten upp till ytan. I ärlighetens namn är det inte enbart polisen som bär ansvaret för att fusket har kunnat breda ut sig, utan kritik måste också framföras mot åklagarnas agerande. Jag tycker mötet i Göteborg kändes som ett startskott på något som i slutändan kommer att leda till resultat  säger Thomas Morell.

Lämna ett svar