Infrastrukturministern positiv till motorväg genom Skaraborg

 (Foto: sxc.hu)
Ett Skaraborg med växande företag och god attraktionskraft som lockar människor att både stanna och flytta hit är beroende av moderna och snabba transportvägar. Bra vägar är också av stor vikt för trafiksäkerheten och för att få ner olyckstalen. Jag har därför länge kämpat för en utbyggnad av E20, och nu verkar det som att vår nya infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) har hörsammat detta och lyfter upp E20 i en debatt i riksdagen.

Ministern påpekar att just E20 genom Skaraborg har på flera ställen ganska höga olyckstal. Näringslivet och landsbygdsföretagandet i Skaraborg innebär också många tunga transporter genom länet. Vidare menar infrastrukturministern att fordonstätheten på sina håll talar för en utbyggnad av motorväg i Skaraborg. Det gläder mig att ministern visar på en stor förståelse av de förhållanden som råder i Skaraborg, och att argumenten för en utbyggnad av E20 genom Skaraborg tagit fäste i regeringen. Det är därför bra att infrastrukturministern i dagarna besöker Skaraborg för att ytterligare sätta sig in i problematiken.

I den historiskt stora nationella planen för infrastruktur åren 2010–2021 berör två projekt direkt Skaraborg – Förbifart Hova och trafikplats Jung, den senare kan genom ett regeringsbeslut nyligen om förskottering byggstarta redan till hösten. Men vi måste ha ännu högre ambitioner än så. I detta sammanhang har vi en ordning där regionerna har ett större ansvar att sköta prioriteringar för infrastruktur inom den egna regionen. Det är positivt då regionala och lokala perspektiv kan tas i betraktning i större utsträckning än om allt skulle skötas från Stockholm. Detta innebär också att regionvalet i maj har mycket stor betydelse för Skaraborgs och E20:s framtid.

Dessvärre har den rödgröna regionstyrelsen beslutat för ett par veckor sedan att någon fyrfältsväg förbi Hova inte ska byggas. Uppenbarligen föredrar (S) att strunta i jobb, tillväxt och en utbyggnad av E20 för att istället samarbeta med ”inte en enda meter motorväg till i Skaraborg”-förespråkarna i Miljöpartiet. Det skulle vara en mycket olycklig utveckling.

Vi behöver en utbyggnad av E 20 genom Skaraborg, och regeringen verkar nu ha öppnat ögonen för detta. Men det krävs att regionen också tar sitt ansvar. Inte minst av denna anledning är regionvalet viktigt för Skaraborgs framtid så att regionen verkligen kan prioritera detta vid revideringen av vägplanerna 2014. Alliansen och undertecknad vill ha en verklig utbyggnad av E20 genom Skaraborg. Det är därför viktigt att vi har en regionledning som går i takt med landets regering och som vill satsa på en utbyggnad av hela E20. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar