E20 – öm tå för sossarna i regionen

 (Foto: sxc.hu)
Uppenbarligen är E20 en öm tå för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Nu försöker man blanda bort korten och skylla på regeringen när

Socialdemokraterna och den rödgröna konstellationen i Västra Göta landsregionen, med Sjukvårdspartiet som stödparti, valt att göra helt om och vika ner sig för Miljöpartiets krav på inte en meter motorväg. Detta är mycket olyckligt med tanke på att regeringen har gett regionen ett mycket stort inflytande över infrastrukturutbyggnaden i vårt område. Nu gäller det att vi tar vara på dessa möjligheter.

Den 15 maj är det val. Att förespråka diverse snikvarianter av utbyggnad av E20, som är den väg som förbinder Sveriges två största städer, är inte att ta ansvar för regionens utveckling.

Att låta nuvarande rödgröna konstellation i regionen bestämma över viktiga infrastrukturinvesteringar riskerar att äventyra både jobben och tillväxten i vårt område. Vi moderater backar inte från kravet att E20 måste byggas ut till minst fyrfältsväg och tänker fortsätta att arbeta för detta. Men Socialdemokraterna i regionen prioriterar tydligen ett samarbete med Miljöpartiet som viktigare än att slåss för en utbyggnad av hela E20.

STEN BERGHEDEN (M) trafikutskottet riksdagsledamot för Skaraborg

GUNILLA LEVÉN (M) oppositionsråd ledamot i regionutvecklingsnämnden

Lämna ett svar