Tillgång till god service avgörande på landsbygden

Svar till Peter Lindroth, ordf Småkom, i Mariestads-Tidningen 9 mars

Alliansen har infört flera olika åtgärder för att förbättra servicen på landsbygden. Dispenser från pumplagen för landsbygdens bensinstationer på krav att erbjuda förnyelsebara drivmedel är ett viktigt steg. Likaså är satsningen med 80 miljoner kr på en förbättrad kommersiell service på landsbygden fram till 2014. Men det finns precis som Lindroth påpekar, mer som kan göras.

Det är viktigt att följa med i utvecklingen och finna nya arbetssätt. T ex finns numer en mobil polisstation i Skaraborg och många myndigheter och kommuner erbjuder service och tjänster via telefon och Internet. Men det finns också behov av fysiska möten – några människor kanske inte vill ringa vid vissa ärenden medan andra har begränsad datorvana.

Den samverkan som inletts mellan myndigheter med behov av lokal närvaro bör utvidgas och fördjupas – särskilt de gemensamma servicekontor som myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten) etablerat och som t o m inneburit att kommuner utan service nu har fått det.

Till den utredning som Lindroth hänvisar till har några remissinstanser reagerat negativt. Detta tillsammans med hur det praktiskt ska kunna fungera när kommunala och statliga tjänster blandas, gör att beredningsarbetet tar lite längre tid än planerat.

Lindroth och jag är förmodligen överens om att det primära är att människor har tillgång till god service, detta arbete måste ständigt förbättras och utvecklas. Offentlig service bör ske genom olika kanaler så att den når ut till alla – det är särskilt viktigt på landsbygden. Jag kan också lova att jag bevakar dessa viktiga frågor för landsbygden mycket noga. 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar