Ingen återinförd handelsgödselskatt för det svenska lantbruket!

 (Foto: sxc.hu)

Under den förra mandatperioden avskaffade alliansregeringen handelsgödselskatten. Igår röstade riksdagen glädjande nog emot oppositionens förslag att återinföra handelsgödselskatt i Sverige – Alliansens politik gäller och det innebär nej till handelsgödselsskatt för våra svenska lantbruk. 

Inget annat land i Europa har skatt på handelsgödsel, ändå försökte vänsterpartierna återinföra skatten och hoppades på stöd från SD. En höjning av handelsgödselskatten skulle ha drivit upp kostnaden för svensk mat och riskera jobb och företag på landsbygden. Men det blir alltså inte en återgång till onödiga straffskatter för svenska lantbrukare, vars konkurrenskraft dessutom sen tidigare påverkas av höga skatter till skillnad från sina konkurrenter i andra europeiska länder.

Mer skatter är fel väg att gå. Alliansen tror på svenskt lantbruk men vi tror inte på mer skatter för lantbruket – istället behövs mindre skatter, mindre regelkrångel och mindre onödig byråkrati. Ytterligare skattesänkningar och regelförenklingar behövs för att svenskt lantbruk ska växa och utvecklas. Det ger jobb och tillväxt i Sverige och i Skaraborg, och en växande svensk matproduktion. Sveriges lantbrukare producerar bra livsmedel och bidrar till landsbygdens och därmed hela landets tillväxt – det ska de kunna göra även fortsättningsvis.

Lämna ett svar