Alliansen gynnar kvinnors företagande – Sten skriver i GT

Nu startar allt fler kvinnor företag. Enligt Svenskt näringsliv har andelen kvinnliga företagare de senaste fem åren växt med tio procent, och i gruppen 45-54-åriga kvinnor är ökningen nästan 30 procent.
Det är ingen vild gissning att andelen medelålders kvinnliga företagare ökat så kraftigt tack vare alliansregeringens reformer inom vård, skola och omsorg.

Läs hela artikeln här: http://gt.expressen.se/ledare/1.2358044/debatt-alliansen-gynnar-kvinnors-foretag

Lämna ett svar