Besök i Bryssel

Alliansen i trafikutskottet besökte Bryssel och träffade flera av de svenska handläggarna inom trafikområdet och deltog i Europaparlamentets motsvarighet till det svenska trafikutskottet, TRANs (Transport and Tourism) sammanträde, med dess ordförande Brian Simpson från Storbritannien.

Det blev diskussion kring TEN-vägarnas (Trans-European Transport Network) betydelse och utbyggnad samt att eventuellt inrätta fler TEN-vägar i Europa. Andra viktiga frågor som togs upp var hur vi möter behovet av ökade transporter i Europa och i världen, vikten av samma standard på de europeiska järnvägarna så att tågen kan smidigt genom hela Europa samt hur flygtrafiken kan utvecklas i Europa.

Dessutom diskuterades dataroaming, pristak för mobilsurfande och surfande med mobilt bredband, inom EU – vilket redan införts vad gäller mobilsamtal och sms. Också Europas eget GPS-system, Gallileo, diskuterades flitigt – vad har gjorts och vad behövs ytterligare för att det ska fungera som planerat, samt begränsning av svavelutsläppen i Östersjön stod på agendan.

Det blev också en stund över för att träffa två av moderaternas EU-parlamentariker: Christoffer Fjellner och Gunnar Hökmark som beskrev sina arbetsuppgifter och hur man jobbar för att nå framgång i parlamentet.

Sammantaget var besöket mycket intressant och riksdagsledamöterna fick möjlighet att diskutera olika aktuella frågor och lägga fram sina synpunkter samt knyta nya kontakter som är värdefulla i det fortsatta arbetet i trafikutskottet.

Lämna ett svar