Besök hos grisproducenter i Vara

 (Foto: sxc.hu)

Tillsammans med Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, och LRF i Skaraborg besökte Sten Bergheden (M) grisproducenter i Vara på Longs smågrisproduktion.

– Svenska grisbönders minskande lönsamhet som följd av ett stort inflöde av dumpat tyskt griskött är mycket oroande. Det är helt orimligt att lägre produktionskostnader, lägre kvalitetskrav och sämre djurskydd i andra europeiska länder ska slå ut den svenska grisproduktionen. Läget är akut och åtgärder är brådskande om vi även i framtiden ska kunna köpa svenskt griskött.

– Våra lantbrukare producerar bra livsmedel och bidrar till landsbygdens tillväxt – det ska de kunna göra även fortsättningsvis. Det är därför av största vikt att höra vad grisbönderna menar är de största hindren och vad vi som politiker kan göra för att förbättra deras villkor. Därtill måste kunskapen hos offentliga upphandlare bli bättre vad gäller att ställa kvalitetskrav så att man i skolor och på sjukhus och äldreboenden får möjlighet att äta svenskt griskött i större utsträckning.

Lämna ett svar