Sten och Cecilia Magnusson (M) skriver i GP

Vi menar att den nyligen presenterade långtidsutredningen innehåller flera intressanta förslag för att förbättra arbetsmarknaden. Arbetstillfällen uppstår inte, som Östros tycks tro, av sig själv bara staten är tillräckligt stor, utan kräver två parter – arbetstagare och arbetsgivare.

Läs hela debattartiklen på GP:s hemsida

Lämna ett svar