Det måste löna sig att driva företag

 (Foto: sxc.hu)

Samtidigt som andra länder inför nedskärningar så ökar sysselsättningen och arbetslösheten minskar i Sverige och Skaraborg. Trots att Sverige rankas på andra plats över världens mest konkurrenskraftiga länder måste vi hela tiden tänka nytt. I samma konkurrenskraftundersökning bedöms nämligen Sveriges arbetsmarknadsregler, skattenivå och tillgång till finansiering som hinder.

Alliansregeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, förbättrat trygghetssystemen för företagare, sänkt bolagskatten, förbättrat 3:12-reglerna och avskaffat förmögenhetsskatten. Men det måste även fortsatta löna sig att arbeta samt vara enkelt och lönsamt att driva företag.

När för mycket av företagens tid, resurser och pengar går till att reda ut regler eller till skatter och avgifter så äventyras företagens tillväxt. Det är orimligt att företagare riskerar att känna att det knappt är värt besväret att utveckla verksamheten.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska föreslå en bättre företagsbeskattning. Fokus ligger på att stimulera tillgången på kapital samt satsningar på forskning och utveckling. Tillgång till kapital är avgörande för produktion och investeringar. Utredningen ska därför titta på möjligheterna att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren för finansiering med eget kapital och lån mer lika. Skattelättnader för eget kapital ska bedömas och förslag för att kunna sänka bolagsskatten tas fram. Goda villkor för forskning och innovation är viktigt för tillväxten, utredningen ska därför se över reglerna för skatteincitament för forskning och utveckling.

Detta främjar nya investeringar, fler arbetstillfällen och nya och växande företag i Skaraborg. Det är i företagen som jobben skapas. Utan företag, inga jobb. Och utan jobb, inga skattemedel och ingen välfärd. Bättre beskattningsvillkor för Skaraborgs företag är avgörande för tillväxt, jobb och välfärd i länet. 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, Näringsutskottet

Lämna ett svar