Insändare: SD offrar den svenska maten!

 (Foto: sxc.hu)

Sverigedemokraterna är beredda att stödja vänsterpartiernas förslag att återinföra skatt på handelsgödsel. Övriga Europa har ingen skatt på handelsgödsel och alliansregeringen avskaffade den för de svenska bönderna. Ett återinförande av handelsgödselskatt för det svenska lantbruket skulle innebära sämre konkurrensmöjligheter för svensk matproduktion. Jag är inte förvånad över att samtliga vänsterpartier driver frågan om höjda skatter för det svenska lantbruket, det har man ständigt gjort och det rinner som en röd tråd genom alla rödgröna förslag. 

Det är mer förvånande att ett parti som Sverigedemokraterna håller med de rödgröna, när de i andra frågor försöker framstå som att man vill satsa på mer svenskt. En höjning av handelsgödselskatten driver upp kostnaden för svensk mat och riskerar därmed jobb och företag på landsbygden. Om nu SD stödjer vänsterpartierna i riksdagen innebär det att matimporten ökar och svenska arbetstillfällen flyttar till utlandet. Hur hjälper höjda skatter jobben på landsbygden, våra lantbrukare och svensk matproduktion?

Många som röstade på SD i valet trodde nog att de skulle satsa på Sverige men nu ser vi hur de verkligen gör när de väl har blivit valda och är med och försöker förändra. Vad har SD emot Sveriges bönder, svensk mat och vår svenska landsbygd?   

Sten Bergheden (M)
Lantbrukare och riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar