Moderaterna utser Sten Bergheden (M) till ordförande för trafikutskottets referensgrupp om åkerinäringen

 

Alla partier i Trafikutskottet har utsett en ledamot till en referensgrupp om åkerinäringen. Moderaterna utsåg Sten Bergheden (M) från Skaraborg att leda gruppen och vara dess ordförande. Referensgruppen ska bidra med kunskap och insikter till Riksdagens Utredningstjänst som nu ska göra en omfattande studie med fokus på att lösa konkurrensproblemen inom transportnäringen.

– Det ska bli mycket spännande att studera åkerinäringens villkor, göra besök och träffa nyckelpersoner i branschen. Det är avgörande med sunda och goda konkurrensvillkor för åkeribranschen samt för alla företag runt om i landet som är beroende av snabba, säkra och pålitliga transporter. Det är därför extra roligt att bli ordförande och leda referensgruppens arbete, vilket kommer att inledas omgående, säger Sten Bergheden (M).

– Vi kommer bl a att specialstudera Danmark, Tyskland, Polen och Österrike för att dra lärdom av deras åkerinäring och regelverk. De län i Sverige som är särskilt utpekade för studien är Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Norrbottens län. Jag ser verkligen framemot detta arbete som jag tror kommer att vara mycket värdefullt för hur vi kan stärka den svenska transportnäringens konkurrensmöjligheter, avslutar Sten Bergheden (M).

Studien och arbetet ska vara färdigt senast våren 2012 och kommer att omfattas av många besök på fältet men också möten och intervjuer med nyckelpersoner som polis, myndigheter, åkerinäringen m.m.  
 

 

 

Lämna ett svar