Sten Bergheden (M) följer upp polisens arbete med att stävja olaglig transportverksamhet på de västsvenska vägarna

 (Foto: sxc.hu)

– Som riksdagsledamot i trafikutskottet, där jag arbetar med åkeri- och yrkesförarfrågor, är den senaste tidens rapporteringar om osund konkurrens inom åkeribranschen ett stort bekymmer. Det är av största vikt att polisens arbete får resultat för att motverka osund konkurrens och upprätthålla en hög trafiksäkerhet på de västsvenska vägarna. Därför kräver jag i ett brev till ledningen för polisen i Västra Götaland ett möte för att diskutera vad polisen gör eller tänker göra åt problemet och om vi politiker kan hjälpa till ytterligare för att lösa detta?

Det sade riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) från Skaraborg i samband med att han idag i ett brev till ledningen för polisen i Västra Götaland begär ett möte för att diskutera problemen kring olaglig transportverksamhet i Västsverige

Lämna ett svar