Besök på Söne Buss i Lidköping för att diskutera momsvillkor i turistbranschen

(Foto: sxc.hu)

– Under riksdagens motionsperiod lämnade jag in en motion om att införa rättvisa och enhetliga momsvillkor för turistbranschen. Det är inte rimligt att olika men mycket närbesläktade upplevelser har skilda momssatser – det hindrar turismföretagens utveckling, försvårar för nya arbetstillfällen i Skaraborg och snedvrider konkurrensen, säger Sten Bergheden (M)

– Ett sådant exempel är bussföretag som anordnar paketresor och brottas med flera olika momssatser, de kan variera mellan 6, 12 och 25% beroende på aktivitet, t ex transport, logi och mat. Detta regelkrångel är orimligt – företagare ska syssla med att utveckla sina verksamheter och inte onödigt administrativt arbete. Det ska därför bli intressant att besöka Söne Buss i Lidköping och höra hur bussföretagare ser på detta och vad som behöver göras, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar