Vi behöver fler framgångsrika företag som IKEA

Uppdrag Gransknings program om IKEA upprörde dels många tv-tittare och dels blottade programmet ett förlegat förakt mot företagare och en rotad ignorans av privata företags betydelse för den svenska ekonomin.

Med alliansregeringen har vikten av företagande för ekonomin som helhet stärkts. Bolagsskatten har sänkts, förmögenhetsskatten har avskaffats och det är enklare och mer lönsamt att anställa. Det medför att kapital har börjat återvända till Sverige igen och fler har fått jobb. Entreprenörskap i skolan har införts vilket förhoppningsvis ger fler företagare på sikt.

Dock är synen på företagsamma människor fortfarande till viss del en återspegling av Krösus Sork i serien om Bamse – girig, elak, självisk och endast bekymrad över att tjäna pengar. Här går det också att ana en viss avundsjuka gentemot den som är framgångsrik. Denna missuppfattning måste brytas.

Utan privata och växande företag i Sverige trillar inga skattepengar in till det gemensamma, några arbetstillfällen skapas inte och samhällets utveckling och kreativitet avstannar. Den offentliga sektorn kan inte bära sig själv. Utan företag – inga jobb. Och utan människor som jobbar – inga skatteintäkter och ingen gemensam välfärd.

Självfallet ska man betala skatt efter givna lagar och regler och efter förmåga men grundproblemet i exemplet IKEA är att framgångsrika människor och företag har flytt Sverige. Varför? Ett av världens högsta skattetryck är sannolikt den viktigaste anledningen. Finansminister Anders Borg tackade häromdagen HM:s ägare för sin betydande skatteinbetalning, men problemet är att han är en av ganska få framgångsrika svenska företagare som inte flytt landet. Vi måste locka fler företag att etablera sig, stanna och flytta tillbaka till Sverige.

Villkoren för företagande måste ständigt förbättras, förenklas och ses över. Företagsbeskattningen bör minskas och steget från idé till produkt och etablering av eget företag underlättas. Eget företagande måste ses som ett lika självklart alternativ som en anställning.

Men det är stor utmaning att bryta etablerade vanföreställningar. Företagare är inte onda, tvärtom. Det är inte fult att vara framgångsrik – det gynnar hela samhället. Sverige behöver fler Ingvar Kamprad, fler entreprenörer och fler företag som IKEA. Gläds åt dem som lyckas och uppmuntra andra att försöka så vi får fler företagare och företag som stannar och vågar utveckla sin verksamhet – det är bra för hela Sverige.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Näringsutskottet

Lämna ett svar