Insändare i ATL: Biogas – ytterligare ett ben att stå på för lantbruket


(Foto: sxc.hu)

Det har nyligen rapporterats att Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt, vilket är mycket positivt. Under alliansregeringen har en omställning mot energisnålare bilar inletts. Men trots att utsläppen från personbilar minskar står transportsektorn fortfarande för en betydande del av Sveriges utsläpp.

Här finns således en enorm potential för alternativa bränslen att slå sig in på marknaden. Biogas är ett av alternativen som har stora möjligheter att minska transportsektorns miljöpåverkan och samtidigt skapa nya jobb och företag i Sverige, inte minst inom lantbruket. Genom en utbyggnad av biogas skulle lantbruket få ytterligare ett ben att stå på. Det ger nya utvecklingsmöjligheter för lantbruksföretagen samtidigt som man kan få användning av tidigare oanvändbara restprodukter från samhället i övrigt.

Sedan 2006 har alliansregeringen satsat på utbyggnad av tankställen med biogas och stöd till att få igång produktion av gödselbaserad biogas på den egna gården. Vid årsskiftet införs ytterligare satsningar då reglerna ändras för beskattningen av biogas och en definition av begreppet biogas införs för att hela mängden biogas ska kunna skattebefrias.

Bättre ekonomiska förutsättningar för framväxten av biogasproduktion är positivt för både klimatet och för att lantbruket ska kunna växa och utvecklas. För att få fram mer biogas krävs även en ökad lönsamhet i djurproduktionen, vilket också är nödvändigt för att få lantbruksföretagen och matproduktionen att växa i Sverige. En ökad djurproduktion ger både jobb, mer svensk mat , mer biogas och en levande landsbygd i Sverige.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar