Botten is nådd – insändare om alliansens skolreformer


(Foto: sxc.hu)

The botten is nådd

Skolan är ett av de områden där regeringen har genomfört flest förändringar sedan den tillträdde. Det är också ett område där det har satsats många nya miljarder för att ge våra unga en bättre start på sitt livslånga lärande.

Trots alliansens offensiva politik har vi en lång väg att vandra. Det visar inte minst den internationella Pisa-rapporten som nyligen presenterades. Där resultaten för svenska elever visar en stadigt nedåtgående trend, medan andra länder glider förbi. Det är illa. Mycket illa.

“The botten is nådd” sjunger artisten Timbuktu och vi får väl innerligt hoppas att det är så – såväl språkmässigt som bildligt talat. Förhoppningen står till den omläggning av skolpolitiken som alliansen redan har påbörjat. En omläggning som tar sikte på att alla elever ska nå skolans alla mål och att vi ska få fler framgångsrika skolor. Skolor där fokus ligger på kunskap, tidiga insatser och uppföljning. Men också på fortbildning och tydliggörande av ledarrollen för såväl rektorer som lärare. “Framgångsrika skolor” är ett område som det har forskats på sedan många år men som inte fick något direkt genomslag under den röda regeringen. Idag, med en borgerlig regering, diskuteras forskningsresultaten desto mer. Forskarna har nämligen funnit vissa gemensamma drag för de skolor som lyckas bättre än andra. Förutom de faktorer jag nämnt handlar det om att lärarna dessutom måste ha höga förväntningar på alla elever och att det är kvaliteten på undervisningen, inte elevernas bakgrund, som är avgörande för resultatet.

Den nya kursen för svensk skola är alltså utstakad och en del av reformerna har redan satts i sjön. Men erfarenheter visar att det kommer att ta tid innan alliansens politik får genomslag i olika mätningar. Skolan behöver stabilitet och kunskapsinriktade mål med fokus på individen. Därför är det nu viktigt att vi i alliansen får fortsätta att förverkliga vår vision om framtidens skola. En återgång till den rödgröna flumskolan vore förödande.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Betty Malmberg (M)
riksdagsledamot Östergötland, utbildningsutskottet

Lämna ett svar