Möte med yrkesförarbranschen

Sten och trafikutskottet möter åkeri-, buss- och taxiföretagen för att diskutera om hur vi gemensamt kan öka trafiksäkerheten och minska olyckorna bland yrkesförarna.

Lämna ett svar