Sten skriver i NLT – Bättre villkor för serviceställen

En viktig aspekt för en levande landsbygd är god tillgänglighet till olika serviceställen. Under riksdagens motionsperiod har jag därför motionerat om bättre villkor för serviceföretagande på landsbygden. Det är av stor vikt inte minst då många lagar och regler utgår från storstadsperspektiv.

Glädjande nog har alliansregeringen i dagarna beslutat att satsa ytterligare 20 miljoner per år under mandatperioden på att förbättra för kommersiell service på landsbygden – sammanlagt handlar det om 80 miljoner kronor fram till och med 2014. De nya resurserna ska främst gå till att stärka butiker och bensinstationer på landsbygden. Det är avgörande för att det är attraktivt att leva, bo och driva företag på den skaraborgska landsbygden.

Under den förra mandatperioden beslutade regeringen också att se över reglerna för pumplagen som infördes av den tidigare s-regeringen. Den innebar krav på att drivmedelsstationer skulle erbjuda förnybara drivmedel, något som tvingade många bensinstationer på landsbygden att slå igen. I budgeten för 2011 har regeringen aviserat åtgärder för att permanentera dispens från delar av pumplagen för landsbygdens bensinstationer.

Med nya satsningar för att underlätta för lanthandel, bensinstationer och annan service på landsbygden lägger vi en solid grund för en levande skaraborgsk landsbygd. Nästa steg bör vara, vilket jag också lämnat in en motion om i riksdagen, att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för serviceföretag på landsbygden.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

http://nlt.se/startsidan/debatt/1.1089536-battre-villkor-for-servicestallen

Lämna ett svar