Fler unga skaraborgare får jobb

(Foto: sxc.hu)

Arbetsgivaravgiften för unga har halverats och starta eget-bidrag för ungdomar har införts. Därtill har flera tillfälliga satsningar för att stödja unga som står utanför arbetsmarknaden tillkommit i finanskrisens spår. Nu ser vi glädjande nog resultatet. Antalet unga arbetslösa i Skaraborg minskar kraftigt i jämförelse med för bara ett år sedan enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror. Antalet unga arbetslösa har minskat med nära 30% i Skövde, Hjo och Karlsborg samt med 10% i Tibro.

Ett av de betydande strukturella hindren för ungas väg ut på arbetsmarknaden har varit den svaga länken mellan skola och arbetsliv. Därför har alliansregeringen både satsat på entreprenörskap i skolan och infört lärlingsutbildningar på gymnasiet. På gymnasieskolor runtom i Skaraborg går många unga nu någon form av lärlingsutbildning – en märkbar förbättring jämfört med tidigare då skolan och näringslivet nu har en starkare koppling. Det leder till välutbildade ungdomar med den kompetens företagen efterfrågar, och framför allt fler unga som får jobb.

Men detta betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom. Det finns fortfarande ungdomar i vårt län som saknar jobb eller utbildning. Därför kommer nu ytterligare satsningar. Folkhögskolesatsningen för unga som inte har avslutat sin grund- eller gymnasieutbildning förlängs. Studiemedlet för unga höjs. Ramtiden i jobbgarantin för unga utvidgas så att unga arbetslösa ska kunna ta tillfälliga jobb och ändå inkluderas av jobbgarantin. Det leder till att fler unga får kontakt med arbetsmarknaden samtidigt som de omfattas av jobbgarantin. Alla unga skaraborgare ska tidigt kunna ta del av individuellt anpassade insatser så att de snabbt kan hitta jobb eller utbildning.

Unga gynnas inte av (s)krämselpropaganda om massarbetslöshet. Istället måste vägarna in på arbetsmarknaden för unga fortsätta att förenklas och bli fler. Unga skaraborgare ska ha en ljus och positiv framtid framför sig där det lönar sig att arbeta och där det finns många spännande jobb och utbildningar.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar