Det är brist på trafikpoliser

    Onsdagen den 30 augusti besökte Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) och Åsa Wackelin (M) Ohlssons åkeri och XR logistik i Skövde. Det är som politiker alltid viktigt att samtala med representanter för det lokala näringslivet för att hålla sig uppdaterad på vilka frågor som är aktuella. Det som togs upp under dagen var konkurrenssituationen, […]

Ta av de politiska skygglapparna!

Tyngre lastbilar stärker svensk konkurrenskraft samtidigt som de är bra för miljön. Moderaterna har länge drivit frågan om att det svenska vägnätet ska anpassas till tyngre lastbilar på upp till 74 ton. Tyngre fordon som kan ta större last innebär färre transporter med minskade utsläpp som följd, samtidigt som transportkostnaden reduceras. Fördelarna är många. Trots […]

Besök på Thorells trafikskola i Falköping

Fredagen den 25 augusti besökte Sten Bergheden (M) tillsammans med förbundsordföranden för Sveriges Trafikskolors Riksförbund Berit Johansson Thorells trafikskola i Falköping för att diskutera lösningen på problemet. Orsaken till att ungdomar inte tar körkort är ofta rent ekonomisk. Att gå den långa vägen med teoristudier och övningskörning vid en trafikskola är en investering inför framtiden, […]

Moderaterna besökte Falköpings Mejeri

Under tisdagen besökte Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden Falköpings Mejeri, som ägs gemensamt av 177 lantbrukare. Falköpings Mejeri tar fram mjölkprodukter av endast svensk råvara. Under besöket berättade vd:n Anders Segerström om verksamheten samt aktuella problem som pressade mjölkpriser och minskad konsumtion av svensk mjölk i Sverige. – I Sverige konsumerar vi fler mejeriprodukter än vad […]

Fler poliser till Skaraborg

Debatt  Sverige befinner sig i en krissituation, där otryggheten bland svenskarna ökar och Polisens utredningsresultat är de lägsta på 16 år. I kriminalstatistiken för Region Väst där Skaraborg ingår, ser vi att brott mot person, stöld och tillgreppsbrott står för över 50 procent av brotten (BRÅ, 2017). Det är oacceptabelt att brott riktade direkt mot […]

Förenkla för de småskaliga vattenkraftverken

Här i Västra Götaland finns cirka 300 vattenkraftverk. Dessa är viktiga både för energiförsörjningen och en levande landsbygd. Många vattenkraftsägare lider av låg lönsamhet och hård administrativ börda. Det är därför oacceptabelt att regeringens nya lagförslag gällande vattenkraftverk, som nu är ute på remiss, inte innehåller några förenklingar. Regeringen fortsätter snarare den gamla linjen med […]

Reformera strandskyddet så att hela Sverige kan växa

Nu inför sommaren är det många privatpersoner, markägare, kommuner och byggfirmor som önskar att bygga bostäder i attraktiva vattennära områden. Utrymmet för fler bostäder finns, men strandskyddsreglerna och länsstyrelsernas byråkrati sätter käppar i hjulet. En avgörande fråga för många halvstora och mindre kommuners överlevnad handlar om strandskyddet och dess tillämpning. Ett minskat strandskydd skulle göra […]

Ny Polisutbildning – förlägg den till Skövde

Straffet för våld och och trakasserier mot poliser och räddningspersonal är alldeles för lågt. Därför behöver straffskalan för dessa brott skärpas väsentligt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för våld och stenkastning. Vad har då regeringen gjort? Efter lång väntan tillsatte regeringen en […]

Gäller dubbdäckslagen bara för stockholmare?

Moderaterna står alltid på människans sida och vi har en politik för hela Sverige, oavsett var man bor. Människor måste kunna bo och leva i hela landet och man måste kunna se att det finns olika förutsättningar i landet för att kunna göra just det.   Regeringen å andra sidan verkar formulera sin politik efter […]

Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

Regeringen och Jordbruksverket har misslyckats med att se till att jordbruksstöden betalas ut i tid. Följden av detta är att många lantbrukare hotas av likviditetskris och tvingas belåna sin verksamhet. Det är katastrof att delar av EU-stödet från 2015 ännu inte betalats ut till svenska lantbrukare.   Situationen har nu blivit så allvarlig att LRF […]