Fler poliser till Skaraborg

Debatt  Sverige befinner sig i en krissituation, där otryggheten bland svenskarna ökar och Polisens utredningsresultat är de lägsta på 16 år. I kriminalstatistiken för Region Väst där Skaraborg ingår, ser vi att brott mot person, stöld och tillgreppsbrott står för över 50 procent av brotten (BRÅ, 2017). Det är oacceptabelt att brott riktade direkt mot […]

Förenkla för de småskaliga vattenkraftverken

Här i Västra Götaland finns cirka 300 vattenkraftverk. Dessa är viktiga både för energiförsörjningen och en levande landsbygd. Många vattenkraftsägare lider av låg lönsamhet och hård administrativ börda. Det är därför oacceptabelt att regeringens nya lagförslag gällande vattenkraftverk, som nu är ute på remiss, inte innehåller några förenklingar. Regeringen fortsätter snarare den gamla linjen med […]

Reformera strandskyddet så att hela Sverige kan växa

Nu inför sommaren är det många privatpersoner, markägare, kommuner och byggfirmor som önskar att bygga bostäder i attraktiva vattennära områden. Utrymmet för fler bostäder finns, men strandskyddsreglerna och länsstyrelsernas byråkrati sätter käppar i hjulet. En avgörande fråga för många halvstora och mindre kommuners överlevnad handlar om strandskyddet och dess tillämpning. Ett minskat strandskydd skulle göra […]

Ny Polisutbildning – förlägg den till Skövde

Straffet för våld och och trakasserier mot poliser och räddningspersonal är alldeles för lågt. Därför behöver straffskalan för dessa brott skärpas väsentligt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för våld och stenkastning. Vad har då regeringen gjort? Efter lång väntan tillsatte regeringen en […]

Gäller dubbdäckslagen bara för stockholmare?

Moderaterna står alltid på människans sida och vi har en politik för hela Sverige, oavsett var man bor. Människor måste kunna bo och leva i hela landet och man måste kunna se att det finns olika förutsättningar i landet för att kunna göra just det.   Regeringen å andra sidan verkar formulera sin politik efter […]

Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

Regeringen och Jordbruksverket har misslyckats med att se till att jordbruksstöden betalas ut i tid. Följden av detta är att många lantbrukare hotas av likviditetskris och tvingas belåna sin verksamhet. Det är katastrof att delar av EU-stödet från 2015 ännu inte betalats ut till svenska lantbrukare.   Situationen har nu blivit så allvarlig att LRF […]

Varför försöker ni lura pensionärerna Erik Ezelius?

Moderaterna och alliansen sänkte skatten för pensionärerna med 16 miljarder kronor. Socialdemokraterna och Vänsterpartierna föreslår en sänkning med 2,1 miljarder vilket innebär runt 200 kronor per månad för de flesta pensionärer. Men samtidigt föreslås nya skatter och avgifter som drabbar pensionärerna med mer än dessa 200 kronor per månad. Det är detta som är bedrägligt […]

(S) prat är dubbelmoral

Hellman (S) och Ezelius (S) slår på stora trumman och meddelar glatt att landets pensionärer nu minsann ska få sänkt skatt. De 200 kronor i månaden som det handlar om hyllas av debattörerna samtidigt som de spyr galla över Alliansen. Något Hellman och Ezelius däremot väljer att inte berätta är att skatten för pensionärer sänktes […]

Dag att skrota flygskatten

Regeringens förslag om en nationell flygskatt måste skrotas. Det är en dålig skatt med marginella klimateffekter. Däremot riskerar flygskatten att slå hårt mot jobb och företagande i hela landet. Det säger Moderaterna nej till. Remissvaren från berörda expertmyndigheter har varit tydligt, åtta av tio remissinstanser är kritiska till en flygskatt. Allt pekar på att en […]

Vi måste stärka den svenska åkerinäringen

Åkerinäringen i Sverige behöver inte nya skatter. Den behöver ordning och reda och en översyn av avgifter och skatter för att stärka konkurrenskraften. Vi behöver stoppa den utländska olagliga trafiken innan svenska åkerier slås ut och svenska chaufförer förlorar sina jobb. Trots det vill regeringen införa nya högre skatter som ytterligare skulle försämra konkurrenskraften för […]