Hur skapar vi en bättre framtid för åkerinäringen i Sverige?

Imorse arrangerade jag ett frukostseminarium i riksdagen tillsammans med Sveriges Åkeriföretag.

Seminariet lyfte frågor om trafiksäkerhet, skatt som verktyg för sundare transporter, transportsäkerhet samt åkerinäringens initiativ Fair Transport.

Vi diskuterade vilka utmaningar som finns i åkeribranschen och hur vi från politiskt håll kan arbeta för att lösa dem.

Med bland talarna fanns Sveriges Åkeriföretags samhällspolitiskt ansvariga Erika Svanström samt kommunikationschef Tina Thorsell, Skatteverkets rikssamordnare Pia Bergman, MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström och DoubleCheck AB:s VD och grundare Fredrik Tamm.

Det var en mycket intressant och rolig förmiddag!

Här nedan ser ni bilder från seminariet.

seminarium 25 mars

 

IMG_1142

IMG_1147

Se över lagen och förbjud eftersupning!

Idag skriver jag om så kallad eftersupning på Metro Debatt.

I förra veckan kom beskedet att (s)-regeringen inte vill se över lagstiftningen för eftersupning.

Varje år skadas över tusen svenskar i trafikolyckor som beror på att föraren varit berusad. Ofta är det svårt att fälla rattfyllerister för brott, eftersom de hävdar att de tagit en sup efter olyckan.

Jag vill att det införs en ny lag mot eftersupning:

Läs hela artikeln här.

Skriftlig fråga till justitieministern

I onsdags kom beskedet att det inte blir någon lag mot så kallad eftersupning i trafiken, eftersom det skulle strida mot rättsliga principer. 

Rattonykterhet orsakar många dödliga singelolyckor i trafiken varje år. Tio procent av de som misstänks ha kört onyktra hävdar vid gripandet att alkoholintaget skett först efter den inträffade olyckan.

Det är viktigt att regeringen tar tag i denna viktiga fråga! Därför har jag valt att rikta följande skriftliga fråga i riksdagen till justitieminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder tänker justitieminister Morgan Johansson vidta för att förhindra att rattonyktra blir frikända på grund av gällande lagstiftning vid eftersupning?

 

Studiebesök i MHF:s alkocenter i Tibro

Idag startar jag dagen med att besöka MHF:s center för alkoholmätningar i Tibro, i min hemtrakt Skaraborg!

MHF genomför just nu ett försöksprojekt i Stockholms hamn som stoppar onyktra förare från att åka av en färja och fortsätta fulla ut i trafiken.

Förare som passerar kontrollstationerna måste blåsa godkänd för att få fortsätta köra. Alla resultat går till MHF:s center i Tibro där kontrollerna övervakas.

Målet är att installera alkobommar i alla Sveriges färjelägen, eftersom rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt.

Jag tycker att det är extra intressant att Tibro och Skaraborg är med i detta utvecklingsarbete!

 

God och näringsrik mat för äldre

Jag har riktat en fråga till regeringen gällande laglig rätt till god mat för landets äldre. Efter besök på äldreboenden kan jag konstatera att god och näringsriktig mat för våra äldre tyvärr inte är någon självklarhet i landets kommuner.

Äldre hänvisas ofta till oaptitliga matlådor vars innehåll snarare syftar till att hålla kostnaderna nere än att ge en god måltid.

I höstas slog Livsmedelsverket fast i en rapport att äldre bör ha laglig rätt till bra mat. Myndigheten efterfrågade nytänkande och särskilda satsningar på de äldres mat, inte minst inom hemtjänsten. Ett förslag i rätt riktning.

Regeringen har i sin budget inte några satsningar på att varken förbättra kvaliteten på maten inom äldreomsorgen eller på att öka äldres valmöjligheter av mat inom t ex hemtjänsten.

I Alliansens budget finns en satsning på ett måltidslyft för äldre och förskolor på 100 miljoner kronor om året.

Därför ställer jag följande fråga till regeringen: Avser statsrådet att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag?

Läs hela interpellationen här.

Interpellation om gårdsförsäljning

I början av året lämnade jag in en interpellation om gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol riktad till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Bakgrunden till interpellationen är att Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det finns andra länder som klarar av att kombinera gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol. Jag vill att det införs ett testområde för gårdsförsäljning av öl och vin. Dessa områden skulle kunna vara Skaraborg, Öland och Skåne.

Frågorna som tas upp i interpellationen är följande:

  • Vad är landsbygdsministerns besked till alla de vingårdar och ölproducenter som finns i landet?
  • Vad är landsbygdsministerns råd till t.ex. Qvänum Mat och Malt i Skaraborg som vill kunna börja sälja sina produkter till sina besökare, och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt på landsbygden och utveckling av sina verksamheter?
  • Som ytterst ansvarig för landsbygdens utveckling avser statsrådet överhuvudtaget göra någonting för att underlätta för landsbygdsföretag som vill bedriva gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol i Sverige?
  • Kommer gårdsförsäljning av öl och vin finnas med i den livsmedelsstrategi som statsrådet tänker genomföra?

Läs hela interpellationen här.

Besök i Frihamnen i Stockholm

Idag, onsdagen den 11 februari, besökte jag Stockholms frihamn. Syftet med besöket var att studera försöksprojektet med alkobommar som landsattes i fjol. Användandet av alkobommarna har införts för att stoppa rattfulla förare från att komma ut på svenska vägar och rädda liv.

Jag fick tillfälle att träffa MHF, som är projektägare och samarbetar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket och Trafikverket. Deltog i mötet gjorde bland andra Tomas Jonsson, som är vd för MHF Test Lab och projektledare för försöksprojektet, Lars-Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef, samt Helena Gottberg, kommunikationschef.

De presenterade fakta och dokumentation och berättade om arbetet med att upptäcka onyktra förare. Onykterhet är dubbelt så vanlig vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt.

Jag fick se hur kontrollerna genomförs. De personer som kommer med bil på färjorna måste passera en alkobom innan de kan lämna hamnen. Alla som passerar kontrollstationerna måste blåsa till godkänd färg för att få fortsätta köra.

Förutom att alkobommarna hindrar berusade förare att komma ut i trafiken, så visar försöken med alkobommar att antalet onyktra yrkesförare har minskat markant. Rutinmässiga alkoholtester i färjeterminaler har alltså även en avskräckande effekt.

Det var ett mycket intressant och givande besök!

IMG_0333

 

SKARABORGS ALLEHANDA; Stärk den svenska åkerinäringen

Sverige är ett stort och glesbefolkat land där bra vägar och lagliga lastbilstransporter krävs för att våra företag ska kunna växa och skapa jobb.
Konkurrensen på vägarna har blivit tuffare och allt fler försöker fuska till sig konkurrensfördelar.

 
Farhågan är att olaglig trafik slår ut laglig trafik. Alliansen har sedan 2012 arbetat med att bekämpa den olagliga lastbilstrafiken från våra vägar. Satsningarna är många – vi har infört ett beställaransvar, samordnat trafikåklagare, slagit ihop polismyndigheterna samt ökat polisens resurser och möjlighet att anställa extern kompetens, jagat falska körkort, infört vinterdäckskrav, infört alkobommar i hamnar på prov, infört register över seriösa åkeriföretag samt tagit fram fler säkra uppställningsplatser.

 
Nu senast har vi beslutat om att införa klampning av fordon, krav på att kunna visa upp frakthandlingar i bilen och infört en sanktionsavgift på 40000 kronor om man bryter mot cabotagereglerna. Genom dessa olika insatser har vi nu gett Polisen rätt verktyg samt samordnat och effektiviserat deras sätt att arbeta. När nu allt fallit på plats är det dags att det också blir verkstad av förslagen ute på våra vägar.

 
Polisen måste i sin nya organisation prioritera upp bekämpandet av de olagliga vägtransporterna och se till att utbilda samt anställa fler trafikpoliser som måste få tid att jobba på vägen och inte användas till att exempelvis vakta fotbollsmatcher. Ett tydligare uppdrag och en högre prioritering av trafikpoliserna i den nya polisorganisationen behövs, men detta verkar den nya rödgröna regeringen inte prioritera.

 
En annan viktig fråga är hur vi ökar konkurrenskraften för våra svenska företag då utländska åkerier kör med lägre löner och dessutom bryter mot lagen för att sänka sina kostnader.
Vi moderater menar att den olagliga trafiken måste bort. Polisen har som ovan nämnt fått en bred verktygslåda för detta. Samtidigt är det viktigt att Skatteverket också förses med rätt verktyg i arbetet med att se till så att åkerier, chaufförer och bemanningsföretag följer regelverket. Men även i denna angelägna fråga har den nya rödgröna regeringen valt att inta en passiv roll, vilket gör att många svenska åkerier idag slåss mot olagliga åkerier medan Skatteverket inte har möjligheten att bekämpa detta.

 
Den nya rödgröna regeringen måste börja arbeta för att svensk åkerinäring ska överleva. Polisen måste få ett tydligare uppdrag när det gäller Trafikpolisens arbete. Transportstyrelsens arbete måste ses över.
Skatteverket måste få fler verktyg i kampen mot olagliga transporter. Vi måste få upp alkobommar vid våra gränser för att kolla nykterhet och körkort. Skatter och regler måste ses över för att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.

Svensk åkerinäring behöver inga nya lastbilsskatter. Den behöver däremot få bort olaglig konkurrens och istället sänkta skatter.

 

Sten Bergheden ( M) trafikutskottet Moderaternas talesperson för yrkestrafiken

© Skaraborgs Allehanda