Våra förslag stärker svenskt lantbruk

Sverige behöver stärkt konkurrenskraft och bättre förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion. I vår plan för ett starkare Sverige ingår tillväxt i hela landet. Våra förslag för lantbruket omfattar sänkta kostnader, minskad regelbörda, färre särkrav, stärkt kompetensförsörjning och ökad efterfrågan på svensk kvalitet. Våra näringar tyngs av stora avstånd i vårt land. Det är därför avgörande för […]

Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd

Svensk köttproduktion är en av världens mest klimatvänliga. Djur som betar och håller det svenska landskapet öppet har liten klimatpåverkan samtidigt som många vilda djur och växter är beroende av öppet landskap och betade gräsmarker för att överleva. Trots det vill Nilsson, Hirvonen och Malmberg, alla (MP), påtvinga Sveriges köttbönder nya pålagor och vill höja […]

Skriftlig fråga till Anders Ygeman (S): Ökat samarbete för att minska fusket inom åkeribranschen

Fusket inom åkeribranschen tar sig olika uttryck. Förare med falska körkort, chaufförer som saknar behörighet och kunskap om att framföra tunga fordon. Manipulerade färdskrivare, kreativa anställningsformer och avancerat skattefusk är andra exempel på avsiktliga missgrepp inom åkeribranschen. I de oseriösa aktörernas jakt på allt lägre kostnader överträds en mängd lagar och regler, vilket skapar en […]

Satsning på västra stambanan viktigare än höghastighetståg

Moderaterna säger nej till höghastighetståg eftersom projektet har blivit för dyrt. Vi är för få invånare i Sverige för att tågen ska bli ekonomiskt försvarbara och tidsvinsterna jämfört med flyget motiverar inte resenärer att byta från flyg till tåg. När det gäller miljönyttan är en utbyggnad av höghastighetståg mycket tveksam. Betydligt större vinster för miljön […]

Nyhetsbrev och sommarhälsning

Hej När du läser detta håller jag på att förbereda mig inför Almedalsveckan där jag bland annat ska delta i seminarier och paneldebatter om bilar, körkort, transportnäringen, livsmedel, jakt och vapen. Jag ska även träffa LRF och fordonstillverkare samt prata om villkoren för ägandet av veteranbilar och dess betydelse för vårt kulturarv. Det kommer att […]

Alliansen räddar landsortsbiograferna

En majoritet i kulturutskottet säger nej till regeringens aviserade höjning av biografmomsen, från 6 till 25 procent. Detta innebär en lättnad för många landsortsbiografer i Skaraborg, inte minst för biograferna i Gullspång och Tibro. Riksdagen menar att regeringens och kulturministerns förslag inte är tillräckliga. Därför uppmanar riksdagen till regeringen att återkomma med en bred filmpolitisk […]

Oärligt göra andras framgång till sin egen

Vapendirektivet Inrikesminister Anders Ygeman (S) beskriver i Aftonbladet den 4 juni sina insatser i rådets förhandlingar om de föreslagna förändringarna i EU:s vapendirektiv som en framgång. Det är ett anmärkningsvärt uttalande eftersom det finns oklarheter kring hur regeringen följt riksdagens tidigare mandat. De så kallade svenska framgångarna har nåtts tack vare att andra länder fört […]

Lägst frånvaro av alla riksdagsledamöter från Skaraborg

På riksdagsskolket.se kan läsaren se hur stor frånvaro politikerna har vid omröstningar i riksdagen. Siffrorna varierar stort, och det råder delade meningar om det här är bra eller dåligt. Lägst frånvaro, noll procent, av all riksdagsledamöter från Skaraborg har Sten Bergheden. – Riksdagens arbete är i huvudsak tisdag, onsdag och torsdag. Jag prioriterar självklart att vara […]

Äntligen får polisen elpistoler

Polisförbundet har länge arbetat för att svensk polis ska ha tillgång till elpistoler som ett komplement till dagens pistol och pepparspray. Det förekommer flera olika typer av skarpa lägen som kräver mer än pepparspray för att lösa situationen där användning av det vanliga tjänstevapnet inte anses befogat. Poliserna hamnar då i en situation som kan […]