Pressmeddelande

Pressmeddelande                                                                                                                                                           16 juni 2015 Sten Bergheden (M) besökte Jordbruksverket Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) från Skaraborg besökte Jordbruksverket i Jönköping tillsammans med riksdagsledamoten Betty Malmberg (M). Jordbruksverket har ca 1200 årsarbetare varav ca 600 är i Jönköping. Bakgrunden till besöket var att Sten Bergheden tillsammans med Betty Malmberg utreder möjligheterna att öka den svenska livsmedelsproduktionen och utveckla […]

Pressmeddelande

Pressmeddelande   25 maj 2015  I torsdags ställde sig en majoritet av Trafikutskottet bakom en motion av Sten Bergheden (M) om att Sverige ska ha samma tolkning som Danmark när det gäller kör-och vilotiderna. Detta reserverade sig Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet emot. Moderaternas talesperson för yrkestrafiken Sten Bergheden kommenterar: Det är mycket glädjande att min motion […]

Frukostseminarium

Idag ordnade Riksdagens MC-sällskap där jag är ordförande ett frukostmöte ”Har vi rätt(placerade) räcken på svenska vägar för alla trafikanter?  ” med temat räcken för MC. I paneldiskussionen deltog representanter från Sveriges Motorcyklister, Svenska Väg- och broräckesföreningen, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Trafikverket. Under paneldiskussionen diskuterades trafiksäkerhet för motorcyklister, vilka olika räckestyper det finns […]

Statlig verksamhet på landsbygden

Igår blev jag intervjuad av SVT angående att många statliga jobb försvunnit från glesbygden samtidigt som antalet jobb ökat i större städer. Ett exempel som vi haft nyligen är den planerade flytten av Skatteverket från Mariestad. Jag hade igår även en interpellationsdebatt med civilminister Ardalan Shekarabi (S) angående statlig verksamhet på landsbygden. Jag tog upp […]

Bättre villkor för motorcyklister

Motorcykelsäsongen är här! Ju bättre väder, desto fler är det som väljer att köra motorcykel. Men hur ser det ut för den som vill ge sig ut på motorcykel? Intresset för motorcyklar har ökat de senaste åren. Idag finns det nästan 300 000 registrerade motorcyklar i landet. Förutom att det är en skön frihetskänsla att åka […]

Regeringens vårbudget slår mot hushållens ekonomi, jobb och tillväxt

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Budgeten innebär ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt. Det är kostnader som slår mot alla småföretagare och hushåll i Skaraborg och hela Sverige. Listan över skattehöjningar i regeringens budget är lång. De rödgröna vill göra det dyrare att anställa unga, försämra för företagen och samtidigt höja […]

Höjda dieselskatter hotar svensk åkerinäring

I förra veckan meddelade regeringen att de vill höja skatterna på diesel ytterligare. En höjning kommer att försämra konkurrenssituationen ännu mer för svensk åkerinäring. Jag har därför valt att lyfta frågan om höjda dieselskatter i riksdagen till finansminister Magdalena Andersson. Konkurrenssituationen för svensk åkerinäring är mycket tuff, dels sker det konkurrens av olagliga åkerier som […]

Skatteverkets beslut hotar jobben i Mariestad

I förra veckan presenterade Skatteverket planer på att lägga ned kontoren på nio orter runt om i landet. Verksamheten ska centraliseras till färre orter. Beslutet motiveras med att myndigheten ska finnas där företagen finns. I Skaraborg ska kontoret i Mariestad läggas ned, för att flyttas till Skövde. Genomförs beslutet kommer verksamheten i Mariestad att avvecklas. Skattemyndigheten, […]

Hur skapar vi en bättre framtid för åkerinäringen i Sverige?

Imorse arrangerade jag ett frukostseminarium i riksdagen tillsammans med Sveriges Åkeriföretag. Seminariet lyfte frågor om trafiksäkerhet, skatt som verktyg för sundare transporter, transportsäkerhet samt åkerinäringens initiativ Fair Transport. Vi diskuterade vilka utmaningar som finns i åkeribranschen och hur vi från politiskt håll kan arbeta för att lösa dem. Med bland talarna fanns Sveriges Åkeriföretags samhällspolitiskt ansvariga […]

Ny landsbygdsgrupp på plats

Moderaternas landsbygdsgrupp har börjat sitt arbete och jag är glad över att fått förtroendet att leda arbetet för lantbruksfrågorna. Lantbruket är motorn på landsbygden. I dagens Aftonbladet kan du läsa mer om gruppens arbete.